Vägar och gator

Kommunen ansvarar på detaljplaneområden för planerandet, byggandet och underhållandet av planvägar, gatubelysning, grönområden och andra allmänna områden samt för apparater och konstruktioner som hänför sig till dem. Dessutom stöder kommunen underhållet av enskilda vägar.

Nylands NTM-central svarar för underhållet av  bland annat Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkvägen samt av de gång- och cykelleder som finns vid dem.