Våld i familjer och närrelationer

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Vad är våld?

Våld kan riktas mot: Barn, vuxna, äldre och även mot husdjur. Den som utövar våld kan vara en man, kvinna eller ett barn. Ju allvarligare det fysiska våldet är, desto oftare är det fråga om män som utövar våld mot kvinnor

Fysiskt våld: Att slå, ta struptag, riva i håret eller i kläderna, kasta omkring föremål, hota med eggvapen, begränsa eller hindra rörelsefriheten, tvinga till sexuellt umgänge

Psykiskt våld: Att skymfa, förringa, förödmjuka, skrämma, hota, utöva påtryckning och utpressning, kontrollera och isolera från andra människor.

Ekonomiskt våld: Att tvinga någon till ekonomiskt beroende, kontrollera användningen av någons egna pengar, eller att olovligt använda någons pengar eller egendom.

Att behandla ett barn illa: Att försumma barnets vård och omvårdnad, att lämna det ensamt alltför långa tider med hänsyn till åldern, att överge barnet emotionellt.

Båda föräldrarna kan bete sig våldsamt mot sitt barn.

Barnet tar skada av att leva i en atmosfär av rädsla och hot, att se våldshandlingar eller att bli utsatta för sådana. Bruk av våld som uppfostringsmetod är aldrig berättigat. Våld kan bli ett beteendemönster som övergår från en generation till följande.

När våld förekommer i familjen upprepade gånger börjar det kännas normalt

Våld väcker skuldkänslor och skam, ofta både hos förövaren och hos offret. När våldet fortsätter blir det ofta grövre. Offret tar själv skulden, döljer det inträffade och tror på förövarens upprepad löften om att våldet upphör. Det är vanligt med bättre och sämre perioder, men rädslan finns oftast kvar hela tiden. Den som utövar våld har ansvar för sitt eget beteende.

Var och en har ansvar

Våld i familjen och i närrelationer är ett fenomen man inte gärna talar om. I en familj där våld förekommer orkar man ofta inte söka hjälp. Våldet är inte familjens interna angelägenhet, utan en sak som utomstående skall göra något åt. Om du misstänker eller upptäcker våld i en familj, ta upp saken med dem och uppmuntra dem att söka hjälp.

Sjundeå socialbyrå

Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Telefontid vardagar kl.12-13

09 2606 1275 (må-ons)
09 2606 1274 (må-ons)
09 260 61 282 (to-fre)

Hjälp finns att få – du är inte allena!

Nettiturvakoti
Tukinainen
Naisten linja
Lyömätön linja
Tukinet
Lasten ja nuorten netti 

Rikos- ja riitaasioiden sovittelu

Broschyr: Medling är en möjlighet

Ytterligare information

Esite perheväkivallasta