Välfärdsområdesval

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige väljs 79 ledamöter.

Det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Förtidsröstningen i Finland ordnas 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022.

Efter det förrättas välfärdsområdesval samtidigt med kommunalvalet från och med 2025. Därefter är fullmäktiges mandatsperiod fyra år.

Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet en valkrets. Varje välfärdsområde har egna kandidater, väljarna röstar på kandidater som ställts upp i deras eget välfärdsområde och resultatet beräknas enligt välfärdsområde.

Välfärdsområdesval förrättas enligt det proportionella valsättet på samma sätt som kommunalval. Det proportionella valsättet betyder att antalet mandat ett parti får i ett organ, i detta fall i välfärdsområdesfullmäktige, står i proportion till antalet röster partiet får i valet. Om partiet får 20 procent av rösterna, får det också 20 procent av mandaten. Valresultatet räknas enligt d'Hondts metod som tillämpas även vid riksdagsval, kommunalval och Europaparlamentsval.

Valmyndigheter

Som ny valmyndighet bildas för varje välfärdsområde en välfärdsområdesvalnämnd som har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval.

Kommunernas nuvarande valmyndigheter (kommunens centralvalnämnd, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna) sköter sina lagstadgade uppgifter även vid välfärdsområdesval.

Centralvalnämnden i varje kommun i välfärdsområdet ska räkna förhandsrösterna vid välfärdsområdesval och kontrollräkna de röster som avgetts på valdagen. Välfärdsområdesvalnämnden ska dock ha till uppgift att fastställa hela välfärdsområdets valresultat och förordna de ledamöter som valts till fullmäktige. Denna arbetsfördelning innebär att det antal röstsedlar som ska räknas i valnämnderna och i den kommunala centralvalnämnden fördubblas.

Mer information om välfärdsområdesvalet hittar på du på Justitieministeriets valwebbplats.