Välkommen att bekanta er med utkasterna till temageneralplanerna!

16.09.2020 17:00 - 16.09.2020 19:00

Fennia Arena (Aktia Corner)

Sjundeå kommun ordnar ett publiktillfälle 16.9.2020 kl. 17-19 på Fennia Arenan, Aktia Corner (Aleksis Kivi vägen 7).

Området för generalplanerna täcker hela Sjundeå kommuns område. Syftet är att upprätta rättsligt bestämmande inflytande generalplan, som behandlas genom fyra olika teman: trafik och lättrafikleder, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden samt natur- och miljöskydd.

Vid tillfället presenteras innehållet i utkasterna och det kommer att vara möjligt att diskutera med kommunens tjänstemän och planarkitekten samt med representanten för Västra Nylands landskapsmuseum. Skriftliga åsikter av planerna kan lämnas under påseendetiden till tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå / per e-post: tekninen@siuntio.fi, senast 28.9.2020,

Tilläggsuppgifter om planerna finns på våra hemsidor: https://www.sjundea.fi/planlaggning

Säkerhetsavstånden beaktas under tillfället.

Tilläggsuppgifter:

Timo Onnela
Planeringschef
044 386 1286 
timo.onnela@siuntio.fi

Maritta Heinilä
Sweco / Avdelningschef, Markanvändning
044 704 6267
maritta.heinila@sweco.fi