Välkommen med på cykelutmaningen Kilometrikisa 2022!

06.05.2022 11:40

Kategori: Turism & Fritid

Cykelveckan inleds idag och det är ett utmärkt tillfälle att ta fram cykeln ur vinterförvar, om den fortfarande står där, och anmäla sig till cykelutmaningen Kilometrikisa.

Kilometrikisa 2022 pågår 1.5–22.9.2022. Anmäl dig här! (länken på finska)

Kom med i laget Pyöräilyä Siuntiossa 2022 med deltagarkoden cykling2022. Alla som cyklar i Sjundeå kan delta i laget – de som bor i Sjundeå eller till exempel de som cyklar på semester eller pendlar. Man får dela koden!

Om du antecknar Sjundeå som hemkommun i dina egna uppgifter, samlar dina kilometrar även Sjundeå kommuns kilometersaldo i kommunserien. Man behöver inte anmäla sig till kommunserien separat, men cyklisten måste vara en del av något lag, t.ex. Pyöräilyä Siuntiossa 2022 – laget. Också de kilometrar som cyklas av en Sjundeåbo som deltar i något annat lag samlar kilometrar för Sjundeå i kommunserien.

Mer information och uppföljning av resultaten: https://www.kilometrikisa.fi/

Cykelveckan (länken på finska) pågår 6–15.5.2022. Cykelveckans temadagar är

Stadscykeldagen 6.5.2022

Cykeln i skick-dagen 7.5.

Familjecyklingsdagen 8.5.

Elcykeldagen 9.5.

Cykla till jobbet-dagen 10.5.

Cykla till skolan-dagen 11.5.

Cykla till träningen-dagen 12.5.

Cykla till affären-dagen 13.5.

Cykelturismdagen 14.5.

Cykla hela livet-dagen 15.5.

Två kvinnor lyfter upp framhjulen på sina cyklar.