Vänkommuner

Sjundeå kommun har två vänkommuner: Fellingsbro i Sverige och Türi/Tyri i Estland.

Genom kommunsammanslagningar är Fellingsbro numera en del av Lindesbergs kommun Tyri å sin sida hör till Paide stad.

Under årens lopp har många elever i skolorna i Sjundeå hunnit bekanta sig med den estniska skolvärlden. Man har även kunnat genomföra lärarbyten. Numera upprätthålls vänortskontakterna speciellt av församlingen och hembygdsaktiva personer. Bland annat har man anordnat skriftskolsläger turvis i Tyri och i Sjundeå.