Väntetider för sociala tjänster för äldre

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Enligt äldreomsorgslagen 26§ skall kommunen åtminstone en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om. Sjundeå kommuns väntetider för tjänster inom äldreomsorg kommer även i fortsättningen att kunna läsas på kommunens Internet-sidor.

Med väntetid avses i lagen tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs specifierade per typ av tjänst.

De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänste 1.4.2022-31.8.2022

Tjänst Genomsnittlig väntetid Tilläggsinformation
hemvård 0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast.
måltidstjänst 0-1  dygn

Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast.

stöd för närståendevård

0 dygn

Om beslutet för närståendevård är jakande, utbetalas närståendevårdsstödet fr.o.m. den månaden som anhållan har anlänt till kommunen.
bedömning av servicebehov

0-7 dygn
(vid icke brådskande fall)

Vid brådskande fall görs en bedömning utan dröjsmål.

färdtjänst

5 dygn
effiktiverat serviceboende 39 dygn

Tilläggsinformation

Vårdservicechef
044 386 1272