Vård på bäddavdelning

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.


På bäddavdelningen vid Sjundeå kommuns hälsovårdscentral erbjuds akutvård för de vuxenpatienter som överförs från specialsjukvården och som har behov av avdelningsvård.


När hälsovårdscentralen är stängd kan man vid bäddavdelningen behandla dagspatienter enligt den separata behandlingsplanen. På bäddavdelningen vid Sjundeå hälsovårdscentral görs olika bedömningar som hänför sig till funktionsförmågans olika delområden, hjälpredskap och till behovet av fortsatt vård.


Under vårdperioden bedömer man de faktorer som inverkar på boendet hemma, så som funkitonsförmågan, hygienen, näringen och läkemedelsbehandlingen. Det dagliga vårdarbetet genomförs med en rehabiliterande inställning till arbetet, individuellt med beaktande av klientens egna resurser.


På bäddavdelningen vid Sjundeå hälsovårdscentral vårdas även patienter som har behov av kort- och långvarig vård vid institution. På bäddavdelningen ordnas vårdperioder för de som närståendevårdas under närståendevårdarnas lagenliga ledigheter. Broschyr över intervallvård

Man kommer till bäddavdelningen vid Sjundeå hälsovårdscentral med remiss via specialsjukvården eller hälsovårdscentralläkaren.


Tilläggsuppgifter

Charlotta Lönnqvistsväg 5
02580 Sjundeå

Besökstider 13 - 19

Besök på bäddavdelningen

Skötarnas kansli
09 2606 1437
044 374 2438

avdelningssekreterare
044 374 2437

Avdelningsskötare
044 386 1035