Vårdnadshavarna för eleverna i den grundläggande utbildningen i Sjundeå för kännedom

08.06.2020 15:47

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Vårdnadshavarna för eleverna i den grundläggande utbildningen i Sjundeå för kännedom

Planen för jämställdhet och likabehandling för förskoleundervisning och grundläggande utbildning ska uppdateras minst vart tredje år. Ett utkast till planen för år 2020-2023 finns på adress www.sjundea.fi -> utbildning -> grundutbildning -> läroplan.

Vårdnadshavaren har möjlighet att ge sitt utlåtande om utkastet till plan för jämställdhet och likabehandling 2020 – 2023 före 15.6.2020 skriftligen genom denna länk.

Bildningsnämnden behandlar godkännande av planen 17.06.2020.