Vårdnadshavarnas syn till ändringsförslag av timfördelning kan ges före 31.5.2019

24.05.2019 12:23

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Ändringsförslag för timfördelningen i grundundervisningen

 Sjundeå kommun föreslår ändringar i timfördelningen till följande punkter:

  • A 1 – språket inleds i årskurs 1
  • det frivilliga A 2 –språket inleds i årskurs 2
  • överflyttning av en årsveckotimme i samhällskunskap från årskurs 4 till årskurs 6

Vårdnadshavarna kan ge sina synpunkter på ärendet. Tilläggsinformation finns här