Vårdreformen

Resan mot Västra Nylands gemensamma social- och hälsovårdstjänster har börjat! I västra Nyland är det Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram som bereder vårdreformen. På den här sidan informerar Sjundeå kommun om förberedelserna.

Finlands regering planerar att reformera och omorganisera social- och hälsovårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsreformen, eller vårdreformen, behandlas nu i riksdagen. Riksdagens beslut väntas i sommar.

Om riksdagen godkänner reformen delas Finland in i välfärdsområden, som motsvarar de nuvarande landskapen. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS delas in i fem välfärdsområden: Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo och Helsingfors.

Välfärdsområdena är själstyrande områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Detta innebär att av Sjundeås kommunala service överförs hälsovården, äldreboenden, familjecentret och socialservicen på Västra Nylands välfärdsområde om riksdagen godkänner vårdreformen. Avsikten är att detta sker i början av 2023.

Fokus på att förbättra servicen

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram förbereder vårdreformen i västra Nyland. Vi vill betjäna våra klienter bättre än tidigare, så vi koncentrerar oss till att börja med uttryckligen på att utveckla social- och hälsovården. Kring sommaren borde vi veta om riksdagen antar lagarna om vårdreformen. Då kan vi börja fundera på förvaltningen. 
 
Alla kommuner i västra Nyland är med i programmet: 1 Esbo, 2 Hangö, 3 Ingå, 4 Grankulla, 5 Högfors, 6 Kyrkslätt, 7 Lojo, 8 Raseborg, 9 Sjundeå, 10 Vichtis.

Kom med!

Du kan delta i att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram håller dig uppdaterad och ber om dina synpunkter under resan.

Tre stora helheter: Vården, IKT-lösningarna och förvaltningen

Social- och hälsovårdsprogrammet arbetar med tre stora helheter, som utvecklas tillsammans med invånarna och personalen:

 • Konceptet för framtidens social- och hälsocentral: Framtidens social- och hälsocentral erbjuder all hälso- och sjukvård, mental- och missbruksvård, socialvård och äldreomsorg på basnivå. Social- och hälsocentralen är en helhet som består av digitala tjänster, tjänster på platsen och rörliga tjänster. Den är mycket mer än en byggnad eller ett verksamhetsställe. Tjänsterna ska vara lättillgängliga och flexibelt bilda ett enhetligt servicepaket som svarar mot klientens behov.  
 • Nya digitala lösningar och IKT-lösningar för social- och hälsovården: Olika klient- och patientdatasystem i kommunerna slås samman, målet är att minska antalet system från nuvarande 36 till 22 år 2022. Vi tar också steg för att förenhetliga kommunernas informationstekniska infrastruktur. En gemensam datasjö skapar en grund för utveckling av samarbetet och möjliggör smidigare kundservice. Vi kommer att erbjuda nya digitala tjänster, såsom tjänster för distansmottagning och chatt som vår digitala klinik utvecklar. De gör det lättare och snabbare att sköta ärenden. 
 • Gemensam organisation och gemensamma verksamhetsmodeller: Något beslut att sammanslå social- och hälsovården i västra Nyland har inte fattats ännu. Vi ser först hur den nationella social- och hälsovårdsreformen avancerar under våren och sommaren. Så länge vi inte vet, koncentrerar vi oss på sådan utveckling av social- och hälsovården som är nyttig för kommunerna i västra Nyland oberoende av vad som komma skall. 
  Under dessa tre huvudteman har flera projekt inletts eller kommer att inledas. Vi kommer att erbjuda dig många möjligheter att delta, mer om detta i de kommande nyhetsbreven. 

Om programmet

Beredningen görs under ledning av kommundirektörerna i västra Nyland. I programmets styrgrupp sitter kommunernas social- och hälsovårdsdirektörer.

Mer information hittar på Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms egen webbplats.

Projektet för framtidens social- och hälsocentral och en strukturreform av tjänsterna (2020–2022) har beviljats statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet.

Information om vårdreformen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Tidsplan
Svar på vanliga frågor

Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrev

Det första nyhetsbrevet publicerades 29.1.2021.

Nyhetsbrev, maj 2021

 • Vad önskar du av familjecentret? En invånarenkät pågår
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård!
 • Ungdomar kan nu själva påverka mentalvården för unga
 • Diskussion och närstående som bildar ett stödteam hjälper unga med lindriga depressionssymptom

Nyhetsbrev, april 2021

 • "Du är i fokus” – Vi betjänar för att västnylänningarna ska må bra
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • Erfarenhetsexperten är en röst ur vardagen i planeringen av familjecentren
 • Smidig tillgång till social- och hälsovård: Vi förnyar kontaktkanaler och rådgivningstjänster
 • Socialtjänsternas klientplaner förenhetligas

Nyhetsbrev, mars 2021

 • Vårdhemsportalen hjälper att hitta den lämpligaste vårdhemsplatsen för dig eller din närstående
 • En digital klinik gör det smidigare att sköta ärenden på hälsostationen
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • Språket en röd tråd som genomsyrar allt
 • Känner du unga som är intresserade av att utveckla mentalvården?
 • Hälsningar från råden

Nyhetsbrev, februari 2021

 • Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård har redan över 200 medlemmar
 • Drömmarnas social- och hälsovård: Inget jäkt, fokus på klienten, på modersmålet
 • En ny tid inom mentalvården
 • Familjecentret är ett stödnätverk som ger familjen kraft
 • Mot gemensamma datasystem

Nyhetsbrev, januari 2021

 • I västra Nyland koncentrerar vi oss på att förbättra servicen
 • Några smakprov
 • Alla med! Anmäl dig till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • För klientens bästa: programdirektör Jutta Tikkanen
   

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.