Vårdreformen

Sjundeås social- och hälsovård överförs på Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Riksdagen godkände lagarna om vårdreformen 23.6.2021. Det första områdesvalet förrättas söndagen 23.1.2022.

I reformen delas Finland in i välfärdsområden, som motsvarar de nuvarande landskapen. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS delas in i fem välfärdsområden: Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo och Helsingfors. Välfärdsområdena är själstyrande områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk kommer att överföras på Västra Nylands välfärdsområde.

Social- och hälsovårdspersonalen, räddningsverkets personal, kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan samt de som arbetar med stödtjänster för social- och hälsovården övergår i Västra Nylands välfärdsområdes tjänst 1.1.2023. Detta innebär att av Sjundeås kommunala service överförs hälsovården, äldreboenden, familjecentret och socialservicen samt skolkuratorn och skolpsykologen till Västra Nylands välfärdsområde.

Kom med!

Du kan delta i att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram håller dig uppdaterad och ber om dina synpunkter under resan.

Vårdhemsportalen

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram har utarbetat Vårdhemsportalen, som gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre släkting. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer – alltså alla vårdhem dit man kan flytta med ett servicebeslut av kommunen.

Vårdhemsportalen synliggör servicens innehåll och kvalitet och gör informationen lättillgänglig. Tjänsten finns på adressen https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-FI/

Information om vårdreformen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Tidsplan
Svar på vanliga frågor

Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev

Det första nyhetsbrevet publicerades 29.1.2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet från Västra Nylands välfärdsområde.

Nyhetsbrev, november 2021

 • Värdighet i livets slutskede: Vårdhemmen i Västra Nyland fick gemensamma anvisningar 
 • Enkät: Önskar du stöd för att ändra dina levnadsvanor?
 • Familjerna får nytt slags hjälp när barnen har neuropsykiatriska symtom och beteendestörningar 
 • Digitala vårdvägar är snart här – denna höst testas redan tre vårdvägar
 • Organisationerna deltar i främjande av välfärd för västnylänningarna
 • Följ beslutsfattandet
 • Beredningsdirektörerna har valts 
 • Välfärdsområdesvalet närmar sig!
 • Den politiska övervakningsgruppen öppnade diskussionen om välfärdsområdets kommande politiska organisation 
 • Öppna informations- och diskussionsmöten på kommande 

Nyhetsbrev, oktober 2021

 • Expertteamet till din tjänst: Ny typ av service på Kilo hälsostation i Esbo 
 • Inbjudan till organisationer och samfund: Låt oss främja invånarnas hälsa och välfärd tillsammans!
 • Beredningen av Västra Nylands välfärdsområde framskrider i rask takt
 • De första beredningsdirektörerna har valts
 • Den politiska övervakningsgruppen diskuterade hur beredningen framskrider och riskerna med den  
 • Ministergruppens regionturné besökte Västra Nyland 20.10 

Nyhetsbrev, september 2021

 • Det temporära beredningsorganet 
 • Den politiska övervakningsgruppen för beredningen
 • Rekryteringen av beredningsdirektörerna pågår
 • Våra kanaler i sociala medier bytte namn
 • Smidig tillgång till social- och hälsovård!
 • Räddningsverket: säkerhet utgår från kundernas behov
 • Servicekedjan för mental hälsa för unga berättar var du får hjälp
 • Finger: En ny verksamhetsmodell hjälper att förebygga minnesstörningar
 • Resultat av enkäten Vad önskar du av familjecentret: viktigast är att det är lätt och man möter människor

Nyhetsbrev, augusti 2021

 • Västra Nylands välfärdsområde i din tjänst från 1.1.2023
 • Sanna Svahn valdes till ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 
 • Det behövs inte alltid remiss: med hjälp av en distansförbindelse kan en specialistläkare delta i din mottagning på hälsocentralen
 • Behöver du många social- och hälsovårdstjänster? I fortsättningen är din servicehelhet tydligare  
 • Har du erfarenhet av att använda många av våra tjänster? Hjälp oss att förbättra servicen!

Extra nyhetsbrev, juni 2021

 • Byggandet av Västra Nylands välfärdsområde inleds

Nyhetsbrev, juni 2021

 • Västra Nylands vårdhemsportal har öppnats
 • Blogg: Du kan jämföra alternativen och kvaliteten avgör
 • Du hinner fortfarande svara: Vad önskar du av familjecentret? 
 • Diskussionsmöte: Smidig tillgång till social- och hälsovård 17.6
 • Ett värdigt slutskede i livet och en värdig död för var och en – gemensamma anvisningar till hjälp för vårdhem
 • Det fungerar! – Paula testade den digitala kliniken och blev positivt överraskad 
 • Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Nyhetsbrev, maj 2021

 • Vad önskar du av familjecentret? En invånarenkät pågår
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård!
 • Ungdomar kan nu själva påverka mentalvården för unga
 • Diskussion och närstående som bildar ett stödteam hjälper unga med lindriga depressionssymptom

Nyhetsbrev, april 2021

 • "Du är i fokus” – Vi betjänar för att västnylänningarna ska må bra
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • Erfarenhetsexperten är en röst ur vardagen i planeringen av familjecentren
 • Smidig tillgång till social- och hälsovård: Vi förnyar kontaktkanaler och rådgivningstjänster
 • Socialtjänsternas klientplaner förenhetligas

Nyhetsbrev, mars 2021

 • Vårdhemsportalen hjälper att hitta den lämpligaste vårdhemsplatsen för dig eller din närstående
 • En digital klinik gör det smidigare att sköta ärenden på hälsostationen
 • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • Språket en röd tråd som genomsyrar allt
 • Känner du unga som är intresserade av att utveckla mentalvården?
 • Hälsningar från råden

Nyhetsbrev, februari 2021

 • Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård har redan över 200 medlemmar
 • Drömmarnas social- och hälsovård: Inget jäkt, fokus på klienten, på modersmålet
 • En ny tid inom mentalvården
 • Familjecentret är ett stödnätverk som ger familjen kraft
 • Mot gemensamma datasystem

Nyhetsbrev, januari 2021

 • I västra Nyland koncentrerar vi oss på att förbättra servicen
 • Några smakprov
 • Alla med! Anmäl dig till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
 • För klientens bästa: programdirektör Jutta Tikkanen
   

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.