Vårdreformen

Sjundeås social- och hälsovård överförs på Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Av Sjundeås kommunala service överförs hälsovården, äldreboenden, familjecentret och socialservicen samt skolkuratorn och skolpsykologen till Västra Nylands välfärdsområde.

Social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk kommer att överföras på Västra Nylands välfärdsområde. Till välfärdsområdet översförs också den verksamhet som samkommunerna Kårkulla och Eteva har inom välfärdsområdet. Kårkulla och Eteva producerar tjänster för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Riksdagen godkände lagarna om vårdreformen 23.6.2021. Det första områdesvalet förrättades söndagen 23.1.2022. Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige höll sitt första möte 7.3.2022 och valde en styrelse för välfärdsområdet.

I reformen delas Finland in i välfärdsområden, som motsvarar de nuvarande landskapen. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS delas in i fem välfärdsområden: Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo och Helsingfors. Välfärdsområdena är själstyrande områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Västra Nylands välfärdsområde är det tredje största i landet. Bara Birkalands och Egentliga Finlands välfärdsområden är större. Västra Nylands välfärdsområde har ungefär 470 000 invånare, av vilka 74 procent är finskspråkiga, 12 procent svenskspråkiga och 13 procent har andra språk som modersmål. Välfärdsområdet kommer att ha ungefär 9 000 anställda.

 

Delta och påverka

Du kan delta i att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Västra Nylands välfärdsområde håller dig uppdaterad och ber om dina synpunkter under resan.

Följ välfärdsområdet på

Vårdhemsportalen

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram har utarbetat Vårdhemsportalen, som gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre släkting. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer – alltså alla vårdhem dit man kan flytta med ett servicebeslut av kommunen.

Vårdhemsportalen synliggör servicens innehåll och kvalitet och gör informationen lättillgänglig. Tjänsten finns på adressen https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-FI/

Information om vårdreformen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Tidsplan
Svar på vanliga frågor

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Se informationsmötet för invånare och samarbetsparter som Västra Nylands välfärdsområde ordnade 17.11.

Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev

Det första nyhetsbrevet publicerades 29.1.2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet från Västra Nylands välfärdsområde.

Nyhetsbrev, november 2022

 • Övergången till Västra Nylands välfärdsområde är snart aktuell
 • Webbplatsen luvn.fi förnyas med fokus på tjänsterna
 • Seniorinfo öppnar i december
 • Inspelningen av informationsmötet för invånare kan nu ses
 • Mötesplatserna erbjuder stöd för att orka i vardagen – kom med du också!
 • Verksamhetsmodellen Voimaperheet som stöd för familjer
 • Försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år
 • Främjande av verkningsfulla upplevelser av delaktighet
 • Mål 4/5 i programmet Framtidens social- och hälsocentral: säkerställa att tjänsterna är tvärsektoriella och samverkande
 • Distanstjänster utökar tjänsteutbudet
 • Svar på vanliga frågor

Nyhetsbrev, oktober 2022

 • Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdesstrategin
 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 17.11.2022
 • E-tjänsten Digivälfärd utvecklas med hjälp av kundrespons
 • Elevhälsan förbereder sig på övergången till välfärdsområdet
 • Målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral 3/5: Förbättra tjänsternas kvalitet och effekt
 • Meddelande till organisationer
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde 

Nyhetsbrev, september 2022

 • Vi bygger upp välfärdsområdet - tillsammans
 • Inspelningar av informationsmötet för invånarna kan ses
 • Överföringen av hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet framskrider kontrollerat
 • Välfärdsområde fick ungdomsfullmäktige, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning
 • Västra Nylands välfärdsområdes servicelinjedirektörer har utsetts
 • Målen för programmet Framtidens Social- och hälsocentral 2/5: Förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete
 • Lyckad start på verkstadsserie om främjande av en verkningsfull upplevelse av delaktighet
 • Funktionshinderservicens informationsmöte för invånare 27.10.2022
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde

Nyhetsbrev, augusti 2022

 • Välkommen att svara på strategienkät för Västra Nylands välfärdsområde!
 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 22.9.2022
 • Målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral: Förbättra tillgången till tjänster på lika villkor och i rätt tid, och förbättra kontinuiteten i tjänsterna (del 1/5)
 • Tandvårdens tjänster fortsätter som förut i Västra Nylands välfärdsområde
 • Framtidens verkningsfulla upplevelse av delaktighet främjas- välkommen till verkstäder
 • Försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år
 • Välkommen att bekanta dig med räddningsfordon och räddningsverkets personal!
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde
 • Västra Nylands välfärdsområde

Nyhetsbrev, maj 2022

 • Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör
 • Korttidsterapier blir en del av mental- och missbruksvården i Västra Nyland
 • Rehabilitering hemma via videoförbindelse – distansrehabilitering för äldre fungerar oberoende av plats 
 • Goda erfarenheter av specialistläkares distansmottagningar i Kyrkslätt
 • Aktuellt om beredningen av funktionshinderservicen vid välfärdsområdet
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, april 2022

 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 5.5.2022
 • Över 200 invånare besvarade enkäten om funktionshinderservicen
 • Det politiska beslutsfattandet fortsätter  
 • Etevas och Kårkullas tjänster för personer med utvecklingsstörningar fortsätter inom välfärdsområdet 
 • Svar på vanliga frågor 
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, mars 2022

 • Välfärdsområdesfullmäktige började sin introduktion 
 • Webbplatsen för beredningen av välfärdsområdet på en ny adress  
 • Infomöten på kommande 
 • Svar på vanliga frågor
 • Distanskonsultation i realtid tas i bruk i Hangö och Ingå
 • Från hälsostationen till socialservicen: Erfarenheter av intensifierat samarbete från Lojo  
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, februari 2022

Nyhetsbrev, januari 2022

 Nyhetsbrev, december 2021

Nyhetsbrev, november 2021

Nyhetsbrev, oktober 2021

Nyhetsbrev, september 2021

Nyhetsbrev, augusti 2021

Extra nyhetsbrev, juni 2021

Nyhetsbrev, juni 2021

Nyhetsbrev, maj 2021

Nyhetsbrev, april 2021

Nyhetsbrev, mars 2021

Nyhetsbrev, februari 2021

Nyhetsbrev, januari 2021