Vårdreformen

Sjundeås social- och hälsovård överförs på Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Av Sjundeås kommunala service överförs hälsovården, äldreboenden, familjecentret och socialservicen samt skolkuratorn och skolpsykologen till Västra Nylands välfärdsområde.

Social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk kommer att överföras på Västra Nylands välfärdsområde. Till välfärdsområdet översförs också den verksamhet som samkommunerna Kårkulla och Eteva har inom välfärdsområdet. Kårkulla och Eteva producerar tjänster för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Riksdagen godkände lagarna om vårdreformen 23.6.2021. Det första områdesvalet förrättades söndagen 23.1.2022. Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige höll sitt första möte 7.3.2022 och valde en styrelse för välfärdsområdet.

I reformen delas Finland in i välfärdsområden, som motsvarar de nuvarande landskapen. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS delas in i fem välfärdsområden: Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo och Helsingfors. Välfärdsområdena är själstyrande områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Västra Nylands välfärdsområde är det tredje största i landet. Bara Birkalands och Egentliga Finlands välfärdsområden är större. Västra Nylands välfärdsområde har ungefär 470 000 invånare, av vilka 74 procent är finskspråkiga, 12 procent svenskspråkiga och 13 procent har andra språk som modersmål. Välfärdsområdet kommer att ha ungefär 9 000 anställda.

 

Delta och påverka

Du kan delta i att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Västra Nylands välfärdsområde håller dig uppdaterad och ber om dina synpunkter under resan.

Följ välfärdsområdet på

Vårdhemsportalen

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram har utarbetat Vårdhemsportalen, som gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre släkting. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer – alltså alla vårdhem dit man kan flytta med ett servicebeslut av kommunen.

Vårdhemsportalen synliggör servicens innehåll och kvalitet och gör informationen lättillgänglig. Tjänsten finns på adressen https://hoivakodit.lu-palvelut.fi/sv-FI/

Information om vårdreformen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Tidsplan
Svar på vanliga frågor

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Se Västra Nylands välfärdsområdes informationsmöte för invånare och samarbetsparter. Videon kan ses till den 20.5.

Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev

Det första nyhetsbrevet publicerades 29.1.2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet från Västra Nylands välfärdsområde.

Nyhetsbrev, maj 2022

 • Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör
 • Korttidsterapier blir en del av mental- och missbruksvården i Västra Nyland
 • Rehabilitering hemma via videoförbindelse – distansrehabilitering för äldre fungerar oberoende av plats 
 • Goda erfarenheter av specialistläkares distansmottagningar i Kyrkslätt
 • Aktuellt om beredningen av funktionshinderservicen vid välfärdsområdet
 • Svar på vanliga frågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, april 2022

 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och samarbetspartner 5.5.2022
 • Över 200 invånare besvarade enkäten om funktionshinderservicen
 • Det politiska beslutsfattandet fortsätter  
 • Etevas och Kårkullas tjänster för personer med utvecklingsstörningar fortsätter inom välfärdsområdet 
 • Svar på vanliga frågor 
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, mars 2022

 • Välfärdsområdesfullmäktige började sin introduktion 
 • Webbplatsen för beredningen av välfärdsområdet på en ny adress  
 • Infomöten på kommande 
 • Svar på vanliga frågor
 • Distanskonsultation i realtid tas i bruk i Hangö och Ingå
 • Från hälsostationen till socialservicen: Erfarenheter av intensifierat samarbete från Lojo  
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, februari 2022

 • Välfärdsområdesfullmäktige började sin introduktion
 • Mandattiden för den temporära beredningen går ut
 • Infomöten på kommande  
 • Svar på vanliga frågor 
 • Chattmottagning i Karviainen, Esbo och Lojo  
 • Funktionshinderservicen på väg mot Västra Nylands välfärdsområde
 • Webbplatsen om beredningen av välfärdsområdet flyttar i mars  
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde  

Nyhetsbrev, januari 2022

 • Västra Nylands välfärdsområdes första fullmäktige har valts
 • Den politiska övervakningsgruppen gav ett förslag till politisk organisation för Västra Nylands välfärdsområde
 • På väg mot välfärdsområdet: presentationsmaterial från informationsmötet
 • Svar på vanliga frågor 
 • Erfarenhetsexperter deltar i utvecklingen av servicen så att den blir smidigare 
 • Tjänster som stöder ändring av levnadsvanor och främjar hälsan är viktiga för invånarna 
 • Karviainen, Lojo och Esbo öppnar en chattmottagning
 • Karviainen, Lojo och Esbo öppnar en chattmottagning
 • Beslutsfattande och finansieringsfrågor
 • Gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde

 Nyhetsbrev, december 2021

 • På väg mot välfärdsområdet: informationsmöte för invånare och organisationer
 • Speldesignern skapar servicekedjor för invånarna 
 • Man kan få stöd och trygghet i hemmet med hjälp av teknik – nya lösningar inom hemvården 
 • Beredningen av välfärdsområdet framskrider 
 • Följ beslutsfattandet
 • Välfärdsområdesvalet: använd din röst! 
 • Välfärdsområdets politiska organisation tar form – smidigt beslutsfattande som mål
 • Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Nyhetsbrev, november 2021

 • Värdighet i livets slutskede: Vårdhemmen i Västra Nyland fick gemensamma anvisningar 
 • Enkät: Önskar du stöd för att ändra dina levnadsvanor?
 • Familjerna får nytt slags hjälp när barnen har neuropsykiatriska symtom och beteendestörningar 
 • Digitala vårdvägar är snart här – denna höst testas redan tre vårdvägar
 • Organisationerna deltar i främjande av välfärd för västnylänningarna
 • Följ beslutsfattandet
 • Beredningsdirektörerna har valts 
 • Välfärdsområdesvalet närmar sig!
 • Den politiska övervakningsgruppen öppnade diskussionen om välfärdsområdets kommande politiska organisation 
 • Öppna informations- och diskussionsmöten på kommande 

Nyhetsbrev, oktober 2021

Nyhetsbrev, september 2021

Nyhetsbrev, augusti 2021

Extra nyhetsbrev, juni 2021

Nyhetsbrev, juni 2021

Nyhetsbrev, maj 2021

Nyhetsbrev, april 2021

Nyhetsbrev, mars 2021

Nyhetsbrev, februari 2021

Nyhetsbrev, januari 2021