Vattendragen inom Sjundeå kommuns område – ett öppet publiktillfälle 14.3. kl. 17–20, Sjundeå bad

05.03.2019 09:41

Kategori: Boende & Miljö

Välkommen med att påverka tillståndet i din egen kommuns vattendrag! Vid tillfället har du möjlighet att berätta om dina egna önskemål och bekymmer gällande tillståndet och behoven i naturen gällande såväl vattnet som stränderna.

Det uppgifter, som vi tillsammans samlar in, utnyttjas sedan vid uppgörandet av skötsel- och åtgärdsplanen för vattendragen i din kommun samt vid förverkligandet av Sjundeå å 2030-projektet, som inleddes i januari 2019. Vid tillfället informeras också om innehållet och åtgärderna år 2019 inom Sjundeå å-projektet som inleddes i januari.

Program:

17:00 Kaffe, smått tilltugg
17:20 Tillfällets öppnande, verksamhetsledare, Jaana Pönni, LUVY
17:30 Sjundeå kommun satsar på den värdefulla vattenmiljön, miljöchef Anu Hynninen, Sjundeå kommun
17:40 En dos information om Sjundeå å 2030-projektet, projektledare Sini Pöytäniemi, LUVY
17:50 En överblick över vattendragen i Sjundeå kommun, vattendragssakkunnig Katja Pellikka, LUVY
18:15 Objekten på kartan! – en gemensam ledd och diskuterande ideworkshop
19:45 Sammanfattning av tillfället samt slutdiskussion, Jaana Pönni LUVY
20:00 Evenemanget avslutas

Vid tillfället presenteras även det planerade kartbaserade datainsamlingsverktyget för insamlandet av kommunvis data om vattnen. Med hjälp av det kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården.

Målsättningen med tillfället är att främja bildandet av nätverk bland vattendragsoperatörerna. Behovet av fungerande nätverk är på tilltagande. Problemen, som sammanhänger med vattendrag och de utmaningar som klimatförändringen medför, såsom ökad nederbörd, är mångfasetterade och kräver flera olika sakkunnigas sakkunskaper och ett samarbete mellan de praktiska operatörerna, forskarna och sakkunniga. En planering, som sköts som ett samarbete mellan de olika parterna, höjer mängden åtgärder inom vattenvårdsprojekten samt ökar deras påverkan.

Till tillfället välkomnas kommunens fasta invånare, stugfolk och friluftsmänniskor – dvs. alla som är intresserade av vattenvård i Sjundeå.

Tillfället arrangeras av Sjundeå kommun, LUVY samt projekten ”Sjundeå å” och ”Effekt i vattenvården genom bildandet av nätverk”.

Tilläggsuppgifter:

Sini Pöytäniemi
projektledare, Siuntionjoki-hanke
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh 045 7750 0106
s-posti sini.poytaniemi@luvy.fi

Maija Venäläinen
projektledare, Verkostoilla tehoa vesien hoitoon -hanke
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
puh 0445285019
s-posti maija.venalainen@luvy.fi