Vattenförsörjning

Sjundeå Vattentjänstverk

Sjundeå Vattentjänstverk betjänar cirka 1322 fastigheter.
Vår grunduppgift är att leverera rent vatten, avleda avloppsvattnet för rening genom Kyrkslätt till HSY vatten i Esbo.

Felanmälan

Dagtid 8.00-15.45
044 386 1581

Övriga tider 
050 577 2515 (jour)

Sjundeå kommuns vattentjänstverks vattenhårdhet

Stationsområdet–Störsvik–Kela Pv2 Nikus 1,6 mmol = 9,0 odH medelhårt
Kyrkbyn–Backa  Pv3 Barråsa 1,4 mmol = 7,84 odH medelhårt
Lappers    Pv4 Flyth 0,32 mmol = 2,8 odH  mjukt

Kontaktuppgifter

Sjundeå vattentjänstverk
Sjundeåvägen 504
02580 Siuntio

Driftmästare
Svante Holmberg
044 386 1581

Förvaltningssakkunnig
Ann-Britt Latvala
050 386 0815

E-post fornamn.efternamn(at)sjundea.fi

Faktureringsadress