Vattenolyckan på kommunhuset 14.6.2020

14.06.2020 12:27

Kategori:

Det har varit en vattenolycka på kommunhuset 14.6.2020. Socialservicen fungerar dock normalt 15.6.2020. Ingången till kommunhuset är stängd på grund av koronavirusläget, och sovialservicen fungerar endast genom tidsbeställning. Socialservicens jour under tjänstetid (akuta ärenden)
kl 8-15.45 tfn 044 386 1032