Vattentjänstverkets leverans- och avtalsvillkor

Med vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor avses de allmänna villkor som fogas till avtal om anslutning till verkets ledningsnät samt om tillhandahållande och anlitande av verkets tjänster.

Vattentjänstverkets leveransvillkor

Vattentjänstverkets avtalsvilkor