Vattenvård

Målet för vattenvården är att uppnå och trygga att vattnen ekologiskt sett mår bra. Vattenvården har långa anor i Finland, men ändå har man inte uppnått en del av målen med vattenvården. På dessa sidor finnd det information om både yt- och grundvattnens situation och förutsättningarna för vattenvården samt muddring av stränder.

Sjundeå å 2030 -projektets hemsida:
http://www.siuntionjoki.fi/se/