Verksamhet, information och stöd för småbarnsfamiljer

Mannerheims Barnskyddsförbund

Mera information om barns tillväxt och utveckling i olika åldrar hittar du från Mannerheim Barnskyddsförbundets sidor. Du kan kontrollera vad som är typiskt för en viss ålder, vad som kan förväntas av barnet och hur du kan stödja barnets utveckling. Materialet finns här:
information-om-mannerheims-barnskyddsforbund/barnets-tillvaxt-och-utveckling/

Föräldratelefonen
Du kan ringa föräldratelefonen och tala konfidentiellt med en annan förälder. Föräldratelefonen svarar på numret 0800 92277 måndagar klockan 10–13 och 17–20, tisdagar klockan 10–13 och 17–20, onsdagar klockan 10–13 och torsdagar klockan 14–20. Samtalet är kostnadsfri. Vi kan inte garantera service på svenska.


MLL:s förening i Sjundeå ordnar verksamhet och evenemang för barn och barnfamiljer i Sjundeå.

Kontaktuppgifter: siuntion.yhdistys(at)mll.fi

Barnskyddsförbundets familjecafé
Mannerheims Barnskyddsförbund ansvarar för ett familjecafé i Sjundeå centrum.
Familjecaféet är gratis och öppet för alla familjer. Barnen får leksällskap och de vuxna kamratstöd.

Här kan du bekanta dig med den lokala föreningens verksamhet:
på facebook

www.mll.fi

Församlingarna

I församlingen ordnas dagklubbar, familjeklubbar och olika musik- och lek grupper.

Svenska församlingens verksamhet för barn

Finskspråkiga församlingens verksamhet för barn