Veteraner och krigsinvalider

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

En förutsättning för erhållande av servicen är att det åt veteranerna har beviljats frontsoldattecken, fronttecken eller fronttjänsttecken eller att han är en person som avses i lagen om rehabilitering (1039/97) som har tjänstgjort i vissa uppgifter i anknytning till Finlands krig (t.ex. minröjare).

Via veteranernas kontaktperson ansöker man om rehabilitering, städservice samt betalningsförbindelser för glasögonanskaffningar, fotvård och motionsservice.

Följande veterantjänster erbjuds åt veteranerna i Sjundeå

Stöd för hemmaboende  

Veteranerna kan få ett bidrag på högst 500 euro i månaden för att stöda boendet hemma. Boendet hemma stöds med öppenvårdstjänster, vilka är hemvård och/eller hemvårdens stödtjänster (bl.a. dagverksamhet, måltidsservice, hjälp med att uträtta ärenden, städning, färdtjänster, trygghetstelefon/trygghetstjänster) som produceras av Sjundeå kommun eller en privat serviceproducent. Kommunen beviljar betalningsförbindelse för anskaffning av privata tjänster.

Rehabilitering

Rehabilitering erbjuds som anstaltsrehabilitering, dagrehabilitering eller som fysioterapiavsnitt hemma eller i en rehabiliteringsanstalt. Som rehabilitering kan man även få massage och fotvård. En veterans maka som inte har fronttjänsttecken har möjlighet till en gemensam anstaltsrehabiliteringsperiod tillsammans med sin make.

Rehabiliteringen ansöks genom att kontakta veteranernas kontaktperson som fyller i en ansökan för veteranen. Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande utfärdat av en hälsocentralläkare. Utlåtandet är avgiftsfritt för veteranen/makan.

Glasögon

För glasögon ersätts åt veteraner 170 €/ år.
OBS! Veteranen bör skaffa en betalningsförbindelse INNAN glasögonen anskaffas.

Fotvård

Veteranerna erbjuds fotvård mot betalningsförbindelse 3 gånger i året.

Städ- och fastighetsservice

Veteranfamiljerna får ersättning för städ- och fastighetsskötsel.Tilläggsuppgifter om serviceproducenterna fås av veterankontaktpersonen. Då eventuella tilläggsbehov gällande städservice bedöms tas veteranernas egna fysiska resurser i beaktande.

Motionsservice

Veteranerna kan simma, bada bastu och avgiftsfritt använda konditionssalen på Spahotell Rantasipi Sjundeå. En eventuell assistent/följeslagare till veteranen kan också delta avgiftsfritt.

Veteranerna kan delta i en avgiftsfri gymnastik för äldre personer i Svenska skolans motionssal torsdagar kl. 15.30 – 16.30.

Tilläggsuppgifter fås av veterankontaktpersonen som vid behov hjälper till med att skaffa en assistent och hon tar också emot anmälningar från nya veteraner/assistenter.

Krigsinvalidernas lunchsedlar

Värdet på en lunchsedel för krigsinvalider är 9,30 €

TandvårdVeteranerna erbjuds gratis tandvård på Sjundeå tandvårdsklinik. För protetisk behandling, laboratoriekostnader samt privattandläkarvård ersätts (efter FPA) maximalt 250 €/kalenderår.

Ersättningen söks genom att skicka in en betald räkning eller ett kassakvitto under adressen: Sjundeå kommun, ekonomikansliet, Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå. Till räkningen bör bifogas namnet på den veteran som ansöker om ersättningen och kontonummer (FI kontonummer).

Noggrannare uppgifter fås på tandvårdskliniken 09 2606 1450 kl. 9 – 11 eller 12 – 14. Jourtider ges på samma nummer vardagar kl. 8.00

Reparationsbidrag

Bidrag för reparation av bostad kan beviljas åt veteranerna. Vid beviljandet inverkar den sökandes inkomster och förmögenhet. Statens beslut angående bidragen granskas årligen. Noggrannare uppgifter fås av veteranernas kontaktperson.

Veteranernas kontaktperson

Monica Rönnberg 
050 386 0831