Vinterunderhåll av trafikleder

26.10.2017 11:52

Kategori:

NTM-centralen i Nyland svarar för vinterunderhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, Länsmansbacken och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.* Respons till Vägtrafikantlinjen (24 h/dygn), tfn 0200 2100.

 

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna.  * Respons direkt till väglagen.

 

De trafikleder som Sjundeå kommun svarar för har delats in i fyra entreprenadområden 

 

1. Östra kommuncentrum (öster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 1

2. Västra kommuncentrum (väster om Sjundeåvägen), entreprenadområde 2

3. Norra Sjundeå (Kyrkobyn), entreprenadområde 3

4. Södra Sjundeå (Sunnanvik, Störsvik), entreprenadområde 4

 

Karta och underhållsklasser kan hittas: http://siuntio.fi/default.asp?kieli=752&id_sivu=385&alasivu=385

 

Enligt vägens betydelse för trafiken har körbanor och leder för gång- och cykeltrafik deltas in i två underhållsklasser. Gatorna underhålls i prioriteringsordning enligt underhållsklasserna.

* Respons gällande snöplogningen och halkbekämpningen kan skickas per epost till tekninen@siuntio.fi 

* I ärenden som förutsätter omedelbara åtgärder, kan man kontakta entreprenören direkt, tfn 050 5638200 (entreprenadområde 1, 2 och 4) eller tfn 0400 469508 (entreprenadområde 3).