Workshoppen Jag påverkar

07.02.2023 18:00 - 07.02.2023 20:00

Sjundeå kommunbibliotek

Hej sjundeåungdom, kom med på workshoppen Jag påverkar!

Vad är viktigt för dig i Sjundeå? Hur vill unga påverka och delta?

I workshoppen funderar vi tillsammans på hurdan en god hemkommun som beaktar invånarna ska vara och hur dialogen mellan de unga och kommunen bör föras i fortsättningen. Tankar och resultat från workshoppen lämnas till de kommunala beslutsfattarna i Sjundeå. Resultaten från workshoppen påverkar sätten att fatta beslut i kommunen, så ditt deltagande har betydelse!

Mera information och anmälningar: matilda.almar@siuntio.fi