Ytvatten

Sjundeå ås vattendrag hör till Kymmene älv – Finska Vikens vattenvårdsområde. Den totala längden av åarna i Sjundeå ås vattendrag uppgår till 61 kilometer. Man anser Sjundeå ås huvudfåra vara en av de bäst bevarade åvattendragen med tanke på naturtillståndet. En del av Sjundeå ås huvudfåra samt sex bifårors vattendrag hör till Natura-området.

Tilläggsuppgifter om Kymmene älvs-Finska Vikens vattenvårdsområde finns på miljöförvaltningens webbsidor.

Tilläggsinformation om situationen i Sjundeås vattendrag finns på Västra Nylands vatten och miljö rf:s webbsidor som behandlar hur vattnen mår.